RPP TIKOM SABAR 5M PLUS 6 S

RPP TIKOM SABAR 5M PLUS 6 S

RPP TIKOM SABAR memuat PEMBELAJARAN SAINTIFIK dan 6 5 ( Semangati, Sampaikan,Semaikan, Selaraskan,Serapkan,Simpifikasikan. yang dikemas dalam Tiga Komponen dalam Satu lembar pada prinsipnya , namun terdapat lampiran uraian

Download

Baca Juga:  KELAS 5 TEMA 4 SUB TEMA 3 PB 3