RANCANGAN SCENARIO VIDEO PEMBELAJARAN

Rancangan scenario video pembelajaran ini, di buat untuk mengetahui aspek visual dan audio yang terdapat dalam video yang sudah di lakukan oleh guru BK. Rancangan ini bermanfat bagi guru BK untuk meriviu segala sesuatu yang telah dilaksanakan, baik itu RPL, Materi, Media, LKPD, evaluasi yang di gunakan oleh guru BK.

Download

Baca Juga:  Rpp 1 Lembar Aqidah Akhlak Revisi 2020 Kelas Viii